Rydning af dødsbo – få hjælp til det tunge arbejde

27 august 2018 Astrid Pedersen

editorial

Når en person dør, efterlader vedkommende sig ikke blot familiemedlemmer, slægtninge og venner, som sørger og savner. I langt de fleste tilfælde har vedkommende også et hjem fyldt med minder i form af fotoalbum, nipsgenstande, møbler, bøger – alle disse ting, som fortæller en historie om et levet liv, og som det er op til de efterlevende at disponere over.

Dødsborydning – få hjælp fra professionelt hold

Hvis du har prøvet at miste en nær slægtning, en trofast ven eller et elsket familiemedlem, ved du, at der knytter sig utroligt mange formaliteter til et dødsfald. Ud over det, at der skal arrangeres bisættelse ved enten kremering eller jordfæstelse, samt at de øvrige pårørende skal underrettes og selve afskedsceremonien skal afvikles, er der ofte en meget stor byrde af papirarbejde. Nogle mennesker har skrevet et udførligt testamente, i hvilket de fordeler jordisk gods og aktiver i form af værdipapirer eller deciderede kontantbeholdninger til udvalgte efterlevende. Her skal man bruge tid på at læse testamente – gerne med hjælp fra en advokat – og sørge for, at goderne bliver ligelidt fordelt, og at SKAT får sin retmæssige del, så man slipper for besvær senere hen.

Dertil kommer diverse abonnementer, konto, forsikringer og pensions ordninger, som også skal afvikles. Og så er der alt de jordiske gods, som kan repræsentere værdi – enten decideret monetær værdi eller ren affektionsværdi. Og her er der sjældent nogle på forhånd udstukne retningslinjer, hvorfor det er en fordel at alliere sig med en professionel marskandiser, når dødsboet, skal ryddes, vurderes og eventuelt sælges.

En marskandiser kan hjælpe dig med rydning af dødsbo

Når du får hjælp fra en erfaren marskandiser, som har ekspertise inden for rydning af dødsbo, er du sikker på, at processen foregår med respekt og professionalisme. Du kan blive klogere på professionel rydning af dødsbo på https://www.dødsbo-rydning.dk/ 

Flere Nyheder

04 marts 2023

Teltudlejning