Hvordan kan vi standse Co2-udledningen?

11 November 2022 Anders Hansen

editorial

Mennesker og virksomheder udleder hvert år enorme mængder Co2. Men hvad er Co2 egentlig? Og hvor kommer det fra? I denne blogpost giver vi et overblik over Co2, og viser hvordan du selv kan nedbringe din Co2-udledning.

 

Hvad er Co2?

Co2 er en gas, der frigives ved forbrænding af fossile brændstoffer. Det er den vigtigste drivhusgas, der er ansvarlig for den globale opvarmning. Hvert år udleder menneskelige aktiviteter ca. 36 milliarder tons Co2 til atmosfæren. Det svarer til vægten af ca. 5 000 Empire State Buildings!

Afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas er den største kilde til Co2-emissioner. Andre kilder er skovrydning, cementproduktion og husdyravl.

co2 beregner

Hvordan kan vi stoppe Co2-emissionerne?

Der er mange ting, vi kan gøre for at reducere vores Co2-emissioner og bidrage til at bekæmpe klimaændringerne. Her er nogle idéer:

 

– Skift til vedvarende energikilder som f.eks. sol, vind eller vandkraft magt

– Bruge energi mere effektivt i vores hjem og virksomheder

– Køre mindre og bruge offentlig transport, cykler eller samkørsel mere

– Plante træer for at absorbere CO2 fra atmosfæren

Du kan også bruge en CO2 beregner til at finde ud af dine personlige emissioner, og hvad du kan gøre for at reducere dem. Det er vigtigt at reducere vores Co2-emissioner for at standse klimaændringerne. Lad os alle gøre vores del for at gøre en forskel!

 

Hvordan ser fremtiden ud for klimaet?

Forskere siger, at Jorden gennemgår en hurtig og kraftig opvarmningstendens, og at hvis vi ikke stopper vores udledning af drivhusgasser, vil verden blive opvarmet med mere end 2 °C inden udgangen af dette århundrede.

Det lyder måske ikke af meget, men det vil betyde enorme ændringer for vores planet, herunder flere ekstreme vejrbegivenheder, stigende vandstand i havene og masseudryddelse af plante- og dyrearter. Det er derfor vigtigt, at vi griber ind nu for at reducere vores CO2-emissioner og standse klimaændringerne!

More articles

04 March 2023

Teltudlejning