Rotteplage? Kontakt din lokale kloakservice

02 januar 2020 Astrid Pedersen

editorial

Når din ejendom er plaget af rotter, som ødelægger alt, hvad de kommer forbi på deres vej, er det selvfølgelig vigtigt at få udryddet bestanden. Til dette formål tilkalder du en rottefænger eller et skadedyrs bekæmpelses firma, som kan få has på de små kræ. Men det er mindst lige så vigtigt at få ryddet op efter rotternes hærgen – og at sikre, at nye kolonier ikke slår sig ned i fremtiden. Og her kan du med fordel kontakte din lokale kloakmester.

Oprydning og udbedring af skader efter rotter ved professionel kloakmester

Efter udryddelsen af de væmmelige skadedyr, ligger der nemlig som oftest et mægtigt arbejde med oprydning og reparationer forude. Rotternes efterladenskaber som for eksempel ekskrementer, madrester og rottelig skal fjernes, og diverse skader udbedres. Rotter er kendte for at bide ledninger og rør i stykker, så det er vigtigt, at ejendommens afløb og rørledninger inspiceres grundigt for at afsløre lækager eller anden form for tæring. Dette kan gøres via tv inspektion, som også kan afsløre rotternes hemmelige indgange til ejendomme.

De dygtige medarbejdere hos Lihn’s Kloak kan hjælpe dig med såvel oprydning efter rotter som sikring af din ejendom, så du undgår fremtidig rotte invasion. Rottereder, rotteafføring og andre efterladenskaber fjernes, og området desinficeres, hvis nødvendigt.

Som en del af en effektiv forebyggelses plan sørger Lihn’s Kloak for, at ubenyttede rørledninger og afløbs installationer, som kan fungere som indgange for rotterne, sløjfes, og at faldstammer og udluftnings ledninger sikres med metalnet. Der vil blive monteret rottespærrer over hele kloak systemet, som vil modtage en grundig gennemgang ved hjælp af tv inspektion. Og så kan du få råd og vejledning angående hensigtsmæssig affaldshåndtering, så rotterne ikke bliver tiltrukket til at begynde med. dette er nemlig den mest effektive form for forebyggelse af rotteplage, som du selv kan forestå.

Du kan læse mere om kloakservice i Vanløse på lihn-kloak.dk

Flere Nyheder

04 marts 2023

Teltudlejning