Kom langt med hypnose terapi

02 June 2019 Astrid Pedersen

editorial

Hypnose og hypnoterapi er meget populære og anvendte metoder inden for psykoterapeutisk behandling. Hypnose kan bruges som led i behandling af rigtig mange dårligdomme så som angst, depression, stress, misbrug og afhængighed, sorg bearbejdelse, lavt selvværd, barndoms traumer og diverse spiseforstyrrelser.

Med hypnose kan den behandlende terapeut få direkte adgang til klientens underbevidsthed, helt uden at skulle igennem det beskyttende lag, som vi igennem livet bevidst bygger op for at beskytte det sårbare indre. Når hypnoterapeuten har mulighed for at tale direkte til underbevidstheden, vil denne begynde at arbejde med nogle andre sandheder, end de, som den gennem omverdenen er blevet serveret gennem eksempelvis misbrug eller mobning i barndommen.

Dette vil have stor og afgørende effekt i forhold til klientens vej ud af den onde cirkel – og give ham eller hende de rette redskaber til at bryde ud af de uhensigtsmæssige og selv destruktive handlemønstre.

Hvem kan give hypnoterapi?

Hypnose er ikke noget, man som lægmand skal forsøge sig med. Det er meget vigtigt, at du opsøger en professionel psykoterapeut med speciale inden for hypnoterapi, hvis du ønsker denne form for behandling. Der er tale om en yderst effektiv og virkningsfuld terapi form, som udføres mens sindet er allermest modtageligt over for suggestion – altså den påvirkning, man som terapeut kan påføre sin klient mens vedkommende er i trance.

Trance er her betegnelsen for den lette søvn tilstand, man som klient vil opleve, når man sætter sig i stolen hos en hypnoterapeut. Hvis hypnosen er udført korrekt af en dygtig og erfaren terapeut, er der ikke noget at være nervøs for – snarere tvært imod. Du vil som klient opleve store – og hurtige – fremskridt, når din terapeut benytter sig af hypnose, og derved får mulighed for at ”skyde genvej” gennem din underbevidsthed.

Du kan læse meget mere om den terapeutiske hypnose metode på https://aagaard-psykoterapi.dk/ 

More articles

04 March 2023

Teltudlejning