Hvorfor er viden om brandsikkerhed vigtig?

09 July 2020 Lykke Holzmann Søby

editorial

Brande ødelægger ejendom, forårsager personskader og kan have fatale konsekvenser. En brand på arbejdspladsen kan også betyde ophør af job, da mange af kontorer og fabrikker, der er ødelagt af brande aldrig genopbygges. En af de vigtigste strategier for at bevare en sikker arbejdsplads og forebygge brand er brandsikkerhed.

Med ordentlig træning kan arbejdstagere eliminere brandfare og reagere hurtigt og effektivt, hvis der udbryder en brand. Uden ordentlig træning kan en lille begivenhed hurtigt vokse og blive til en stor brand med meget ødelæggende resultater.

Alle er i fare, hvis der er brand. Der er dog nogle arbejdstagere, der kan være i større risiko på grund af hvornår eller hvor de arbejder, eller fordi de ikke er bekendt med lokalerne eller udstyret på arbejdsstedet.

Hvis alle er velvidende om brandsikkerhed kan de genkende brandfare, foretage en vurdering af brandsikkerhedsrisici, forhindre brand på arbejdspladsen og vide hvad de skal gøre, hvis der opstår brand.

Brandsikkerhed handler om at kunne identificere de grundlæggende egenskaber ved brand. Alle brande starter, når varme (en antændelseskilde) kommer i kontakt med brændstof (alt, hvad der kan brænde), og der er masser af ilt til stede. For at forhindre en brand er målet at holde kilder til antændelse og brændstof fra hinanden.

En risikovurdering af brandsikkerhed hjælper folk til at identificere, hvad en arbejdsplads skal gøre for at forhindre en brand og holde mennesker i sikkerhed. Man skal blandt andet kende:

  1. Nødruter og udgange
  2. Branddetekterings- og advarselssystemer
  3. Brandbekæmpelsesudstyr
  4. Fjernelse eller sikker opbevaring af farlige stoffer
  5. Nødplan for evakuering ved brand
  6. Sårbare menneskers behov
  7. Kommunikation med medarbejdere og andre på stedet
  8. Uddannelse af brandsikkerhed

En vurdering af brandsikkerhed er det første trin i identificering af brandfare. Det identificerer også de personer der eventuelt kunne være i fare, beredskabet og effektiviteten af ​​brandsikkerheden i bygningen.

Besøg https://nytechisolering.dk/teknisk-isolering/brandisolering for at læse mere om brandisolering. 

More articles

04 March 2023

Teltudlejning