Hvorfor du bør overveje kloakseparering

11 October 2021 Steffen Petersen

editorial

Hvad er kloakseparering? Du har sikkert hørt om det før, men måske du aldrig helt har forstået, hvad det egentlig går ud på. Det vil vi hjælpe dig med at blive lidt klogere på i dette indlæg. Her vil vi nemlig komme omkring, hvad kloakseparering er, og hvorfor du bør overveje at få det lavet i dit kloaksystem. Læs med her.

 

 

Hvad er kloakseparering?

Kloakseparering er processen med at fjerne spildevandet fra regnvandet, før det når floder, vandløb, søer og kystvande. Dette er med til at beskytte vandløbene mod forurenet afstrømning. Det reducerer også virkningen af kombinerede kloakoverløb og oversvømmelser af kloakkerne, som opstår, når kloakkerne overbelastes i perioder med kraftig regn. Kloakseparering giver en mere effektiv behandling af spildevand end kloakanlæg, der blander spildevand med overfladevand eller regnvand. 

Du kan få separeret din kloak i to forskellige ledningersystemer. Regnvandet kommer ud i et nyt ledningssytem, hvor det ender i et regnvandsbassin, hvor det herfra bliver ført ud til søer, vandløb etc. Spildevandet løber ad den gamle kloaksystem, men kommer derimod ud til renseanlægget. På denne måde bliver det separeret, og du får et velfungerende kloaksystem i dit hjem.

 

Hvem skal du kontakte?

Du kan risikere, at din kommune kan pålægge dig, at du skal have separeret dit kloakssytem. Det er naturligvis med henblik på at sikre, vi ikke forurener vores af vores søer og vandløb i Danmark. Herudover mindsker det også risikoen for oversvømmelser. Hvis du er tvivl om, hvorvidt du skal have separeret dit kloaksystem, så kan du kontakte din kommune.

Du skal kontakte kloakfirmaer, hvis du skal have lavet kloakseparering. Det er vigtigt, du lader professionelle om arbejdet, så der ikke kommer til at opstå forureninger af grundvandet. Du kan enten finde kvalificeret kloakfirmaer gennem din kommune, ellers kan du søge på kloakfirmaer på Google. Her kan du f.eks. søge på “kloakseparering i Rødekro“, eller den by som du nu måtte bo i. Så kan du se, hvilke kloakfirmaer der er tættest på dig og om de tilbyder kloakseparering. 

 

 

More articles

04 March 2023

Teltudlejning