Få styr på det hele med Event Management Software

26 april 2019 Anders Lundtang Hansen

editorial

Hvis du er ansat i et firma eller selv ejer et firma, hvor der er flere ansatte tilknyttede, hvad er så – den ærlige hånd på hjertet – jeres største udfordring i løbet af en arbejdsdag?

Der vil sikkert være mange forskellige bud afhængigt af, hvilken virksomhed du er tilknyttet eller indehaver af, men overordnet set tør vi godt lægge vores penge på, at en stor fællesnævner i større eller mindre omfang er koordinering i det daglige. 

Det kan være koordinering af projekter, koordinering af møder, koordinering af projekter, oversigt over udsendte medarbejder, hvis der er tale om et firmaer, hvor de ansatte arbejder væk fra hovedkontoret, eller der er tilknyttet andre afdelinger tæt på hinanden eller fordelt over landet.

Eller måske er det bare i den daglige arbejdsgang, at I har svært ved at vide, hvad den ene hånd laver, mens den anden har travlt, for lige at bruge denne sammenligning.

Man forsøger sig måske med nogle lettere lemfældige løsninger i form af at lave at vagtskema i fysisk og online-forstand, som man selv sætter sammen i et statisk program, der løbende skal opdateres.

Ens løsning kan også være, at man sender utallige mails rundt i dagligdagen, der går under den måske lettere velkendte forkortelse “C.M.A.”-mails. Det betyder slet og ret: “Cover My Ass” eller oversat forståelsesmæssigt til dansk: Frasige sig ansvaret herfra.

Det skal forstås i den forstand, at man sender al relevant information i én email med en høvlens masse vedhæftede filer til følge, hvorefter man forventer, at alle andre medarbejder læser det hele til bunds i deres travle arbejdsdags, for nu har man ligesom gjort sit.

Ingen at disse løsningsforslag varer oftest særligt længe, hvorfor den rette løsning ofte er Event Management Software, hvilket egentlig bare er et fint, engelsk udtryk for et program, der hjælper til med at koordinere, fordele og tildele opgaver efter, hvad der skal laves.

Aldrig længere vil du miste overblikket i dit firma, når du bruger Event Management Software.

Flere Nyheder

04 marts 2023

Teltudlejning