Få hjælp til dit lønsystem hos en AX lønkonsulent

18 oktober 2021 Astrid Pedersen

editorial

Skal der installeres nyt lønsystem i din virksomhed? Så bør du tage kontakt til en dygtig lønkonsulent.

Hvad kan jeg bruge en lønkonsulent til?

Måske tænker du at det da ikke kan være så svært at installere et nyt lønsystem. Men her skal du tænke på at det kræver en del mere end blot at læse programmet ind i medarbejdernes computere.

Hvis du står for at skulle skifte fra et lønsystem til et andet er det vigtigt at du sikrer en så gnidningsfri overgang som overhovedet muligt. På den måde kan du undgå at spilde kostbar tid og ditto ressourcer. Og du minimerer samtidig fejlmarginen ganske betragteligt.

Derfor er det altid en god idé at få en dygtig og erfaren lønkonsulent ind over projektet. Med en lønkonsulent til hjælp er du garanteret den mest optimale implementerings proces samt fremtidig hjælp og support til dit nye system. Du vil med hjælp fra en lønkonsulent, såfremt du tilkalder vedkommende tidligt i forløbet, tilmed kunne få hjælp til udvælgelse af det helt rigtige system.

En lønkonsulent vil nemlig have indgående kendskab til samtlige lønsystemer på markedet, og derfor besidde de stærkeste forudsætninger for at kunne vurdere hvilket system som bedst matcher din virksomheds behov. Dette gælder såvel de indbyggede funktioner som de moduler det er muligt at tilkoble og de integrationer med eksisterende systemer det er muligt at foretage.

Din lønkonsulent kan således hjælpe dig og din virksomhed hele vejen igennem projektet fra de begyndende planlægningsfaser over selve udrulningen og undervisning af medarbejderne til efterfølgende hjælp og support.

Find en dygtig AX lønkonsulent i Herning

Ønsker du hjælp fra en lønkonsulent tæt på din virksomhed i Herning kan du med fordel vælge Torben Deber fra Deber ApS. Torben Deber er IT konsulent med særligt speciale inden for løn og tidsregistrerings systemer. Læs mere på Deber.dk

Flere Nyheder

04 marts 2023

Teltudlejning